WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW  ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ FIRMY VARIA I PROGAMET

1. BUG "GAZOBUDOWA"
    adres: Zabrze, ul. Pawliczka 22a, tel. (032) 275-54-10

2. PPKS OLKUSZ
    adres: Olkusz, Aleja Tysiąclecia 1, tel. (035) 43-02-273

3. PZM w Rudzie ŚIąskiej
    adres: PZM - Katowice, ul. Mariacka 6, tel. (032) 153-77-65, 153-78-63

4. ZTS " MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING" S.A.
    adres: Zabrze, ul. Nad Kanałem 35, tel. (032) 271-12-51

     5. ZAKŁAD TRANSPORTU I SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO ENERGETYKI - WARSZAWA
    adres: Warszawa, ul. Chełmżyńska 180, tel. (022) 693 41-10, 6l0-89-97

6. ZAKŁADY AZOTOWE "KĘDZIERZYN" S. A.
    adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. (077) 81-39-53

7. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE sp. z o.o.
    adres: 59-220 Legnica, ul. Domejki 2, tel. (076) 50-l3-80

8. ZAKŁADY ENERGETYCZNE LEGNICA
    adres: 59-220 Legnica, ul. Partyzantów 21, tel.   (076) 26-82-77

9. ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE” S.A.
    adres: 72-010 Police, uI. Kuźnicka, tel. (091) 17-43-35
10.

10. Janusz i Maria Ogonek
      adres: 42-436 Pilica ul. Żarnowiecka 6, tel. (032) 673-50-78

11. PPKS Jędrzejów
      adres: 28-300 Jędrzejów ul. Reymonta 11, tel. (041) 386-18-71

 

WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH TEMATÓW ZWIĄZANYCH Z MOTORYZACJĄ REALIZOWANYCH PRZEZ FIRMY VARIA I PROGAMET

 

   1. BUG"GAZOBUDOWA"
    adres: Zabrze, ul. Pawliczka 22a, tel. t032) 175-54-10, 175-54-22
    temat: Zespół garaży oraz zabudowa myjni samochodowej.

    2. ZAKŁAD TRANSPORTU I SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO ENERGETYKI - WARSZAWA
    adres: Warszawa, ul. Chełmżyńska 180, tel. (022) 693-41-10, 610-89-97
    temat I: Adaptacja budynku biurowego dla potrzeb salonu    samochodowego i rozbudowa sklepu motoryzacyjnego.
    temat  II: Koncepcja salonu samochodowego wraz z biznes planem.
    temat III: Modernizacja budynku biurowego wraz z zapleczem usługowym dla motoryzacji.

3. ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.
    adres: 72-010 Police, ul. Kuźnicka, tel. (091) 17-43-35
    temat: Koncepcja programowo-przestrzenna centrum motoryzacji składającego się z stacji kontroli pojazdów, salonu i serwisu   samochodowego, myjni samochodowej i stacji tankowania gazem.

4. GÓRNICZO-TECHNlCZNA Spółka Akcyjna "TEGONA" S.A.
     adres: Katowice, ul. Owocowa 15, tel. 58-73-43
     temat: Stacja obsługi samochodów osobowych i ciężarowych wraz z salonem sprzedaży.

5. PPKS OLKUSZ
    adres: Olkusz, Aleja Tysiąclecia 1, tel. (032) 275-54-10
    temat: Przystosowanie pomieszczenia do badani pojazdów zasilanych paliwem gazowym.