1.      Projektowanie.
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz nadzorem autorskim we wszystkich branżach.

2.      Powiernictwo inwestycyjne.

3.      Wąska specjalizacja.
- Projektowanie stacji kontroli pojazdów i związana z tym sieć uzbrojenia terenu ,drogi, place oraz kotłownie.

- Urządzenia dla przemysłu spożywczego i chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów piwowarskich (sprzęt firmy ZVU-Hradec Kralove).

Dokumentacja opracowywana jest przez projektantów posiadających stosowne uprawnienia budowlane i opiniowana przez rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, d/s bezpieczeństwa i pracy i d/s sanitarno-higienicznych.